Woede-uitbarsting of autistische meltdown?

Boos worden, je stem verheffen, niet naar anderen luisteren. Soms zelfs letterlijk om je heen slaan. Het lijkt alsof iemand boos is, maar is dat ook zo?

In het onvermogen prikkels te verwerken en jezelf adequaat te uiten kan iemand met autisme tot bovenstaand gedrag overgaan. Het is daarbij belangrijk te onderkennen dat het om een autistische meltdown gaat, niet om een woede-uitbarsting.

Het verschil

Woede-uitbarsting

Een woede-uitbarsting komt voort uit, zoals de naam al zegt, woede. Je wilt iets bereiken en krijgt dit niet voor elkaar. Je bent boos op een ander of op de situatie waarin je verzeild bent geraakt. En hoewel je in de strijd om grip op de situatie wellicht overmand wordt door emoties, heb je nog wel de beschikking over een zeker rationaliseringsvermogen.

Autistische meltdown

Een autistische meltdown is het gevolg van overprikkeling. Te veel mensen, geuren, geluiden, aanrakingen, emoties. Het is allemaal te veel om te verwerken. Als gevolg daarvan vindt er een primaire lichamelijke reactie plaats waarbij je jezelf in bescherming neemt: de autistische meltdown. Deze kan zich op meerdere manieren uiten:

Extern

Jouw onvermogen prikkels te verwerken uit zich in iets wat lijkt op een woede-uitbarsting. Alle opgekropte en onverwerkte prikkels worden zo als het ware uitgestoten. Je kan gaan schreeuwen, slaan en schoppen en luistert niet naar anderen in je omgeving.

Intern

Het kan echter ook zo zijn dat je je in jezelf terugtrekt. Je praat niet, maakt geen oogcontact, reageert niet, kan geen aanrakingen verdragen en zit wellicht zelfs heen en weer te schommelen. Door jezelf zo af te sluiten gun je jezelf de tijd om alle prikkels te verwerken voordat je de wereld om je heen weer toelaat.

Woede-uitbarsting of autistische meltdown?

Bij een autistische meltdown zijn de reacties van de persoon niet gericht op een ander. De persoon in kwestie heeft geen controle over zijn eigen gedrag en ook geen besef van de veiligheid van de omgeving.
Woede-uitbarsting of autistische meltdown.

Bron: Autisme is. https://www.facebook.com/autisme.is/photos/als-iemand-met-autisme-een-meltdown-krijgt-kan-dat-worden-aangezien-voor-een-woe/1057425664403272/

Hoe kun je helpen?

  • Zorg voor een veilige en prikkelarme omgeving.
  • Raak de persoon in kwestie niet aan, tenzij de persoon hierom vraagt.
  • Vraag hoe je kunt helpen. Stel een eenvoudige vraag. Vraag niet teveel tegelijk en wees je ervan bewust dat behoefte per keer kan verschillen.
  • Herken je overprikkeling bij de ander? Maak dit bespreekbaar en probeer ervoor te zorgen dat de ander tijdig rust vindt.