Gespreksgroepen

Het is goed om je te beseffen dat je niet alles alleen hoeft te doen. Dat er anderen zijn die hetzelfde meemaken als jij en die dezelfde vragen hebben als jij hebt. Om een ieder informatie te geven en de mogelijkheid te bieden om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen heb ik een aantal gespreksgroepen opgericht. Wil je je voor een van deze groepen aanmelden? Schroom dan niet contact met me op te nemen.

Gespreksgroep voor vrouwen met autisme

Omdat ik gemerkt heb, dat zij in een gemengde gespreksgroep niet of niet goed uit de verf komen, heb ik een gespreksgroep speciaal voor vrouwen met autisme opgericht. Zij reageren over het algemeen heel anders dan mannen met autisme. Waar mannen veelal de schuld buiten zichzelf leggen, (Het is niet mijn schuld. Ik doe het niet als het niet op mijn manier gaat. Er is niets met mij aan de hand.) zie je bij vrouwen meer, dat zij alles bij zichzelf zoeken en zich alles persoonlijk aantrekken (Ik bedoel dit letterlijk) (Het zal wel aan mij liggen. Ik heb het niet goed gedaan. Ik zal me maar schikken. Ik moet het toch kunnen.)

Vrouwen onder elkaar komen sneller tot de kern en kunnen elkaar steunen en raad geven. Met mannen erbij wordt dit meestal niet zo bereidwillig opgepakt.

Gespreksgroep voor naasten van mensen met autisme

Naast cursussen voor partners van mensen met autisme en psycho-educatie bleek er behoefte te bestaan aan een gespreksgroep voor naasten van mensen met autisme. Het krijgen van een diagnose is de eerste stap, door de psycho-educatie begrijpen wat er aan de hand is is een waardevolle kennis, maar dan begint de vaak lange weg naar herstel pas.

Naasten van mensen met autisme blijken steun te ondervinden van mensen die tegen de zelfde soort problemen aan lopen en helpen elkaar met het vinden van oplossingen. Ik faciliteer deze behoefte. Neem “naasten van” zo breed mogelijk. Brusjes, werkgevers, ouders, andere familieleden…….