Automutilatie

Wat is automutilatie?

Automutilatie is het bewust verwonden van jezelf. Dat kan op verschillende wijzen gebeuren, door jezelf te snijden, te branden, te slaan etc.

Is het geen modeverschijnsel?

Dat hoeft het zeker niet te zijn. Hoewel er inderdaad verhalen zijn van personen die zichzelf verwonden omdat ze het mooi vinden of om er bij te horen, zit er vaak toch een dieperliggende oorzaak achter.

Waar komt de behoefte tot zelfverwonding vandaan?

Net als bij andere comorbiditeiten, zoals eetstoornissen en verslavingen, vormt automutilatie een manier om de controle terug te krijgen over je leven en om de pijn die je ervaart te verdoven.

Vaak wordt er gezegd dat als je jezelf verwondt, je je aandacht kunt richten op de pijn die daaruit voortkomt. Met als gevolg dat je minder aandacht besteedt aan sombere gedachten. Dat is dan ook het verraderlijke van zelfverwonding. Doordat het je op een bepaalde manier ook helpt, kan de neiging tot zelfverwonding steeds weer de kop op steken en zo een verslaving worden, of een uitweg waar je snel naar grijpt als er iets dwars zit.

Dus je verwondt jezelf bewust?

Ja en nee. Veel mensen zijn zich er wel van bewust wat ze doen, al is het niet altijd op het moment zelf. Er zijn echter ook genoeg mensen die bijvoorbeeld heen en weer bewegen als er teveel prikkels binnenkomen. Zo zijn er ook mensen die steeds hun armen of hoofd tegen de muur gooien of zichzelf op de benen slaan.

Hoe kan ik er vanaf komen? Of hoe kan ik een ander er vanaf helpen?

Je zou kunnen proberen de zelfverwonder over te laten stappen naar minder schadelijke methoden. Dus in plaats van een mes een ijsklontje vastpakken. Of als je de neiging voelt tot zelfverwonding een elastiekje om je pols te dragen en deze tegen de pols te schieten. Zo ervaar je wel de pijn, maar breng je geen blijvende schade aan.

Of dit echt de manier is om er mee om te gaan kun je jezelf afvragen. Maar laten we zeggen dat het al iets gezonder is.

De enige wijze waarop je iemand die zichzelf verwondt er echt mee kan laten stoppen is waarschijnlijk door energie te steken in het leren benoemen van emoties en gevoelens. Het leren begrijpen van je eigen gedrag.

Het loont ook om te proberen je zelfwaarde op te krikken als je vaak door anderen in de war raakt en de neiging krijgt jezelf te verwonden. Probeer ad rem te reageren. Laat niet over je heen lopen. Dat leer je niet in een keer, maar durf jezelf te ontwikkelen.

En voor de betrokkene: heb veel geduld, verwacht niet dat patronen in een keer doorbroken worden, sta stil bij positieve ontwikkelingen en benoem deze én vooral: luister naar de persoon in kwestie.